Torus Kişisel Gelişim Merkezi
Burada Negatif Enerjilere Yer Yok

WhatsApp : +44 7404 336461

E-Posta : info@torusbioenerji.com

Reiki Nedir ve Ne Değildir?

Reiki, tarihi binlerce sene öncesine dayanan ve kaynağı Tibet olduğu sanılan bir enerji dengeleme tekniğidir. 1900’lü yılların başlarında, Japon Dr. Mikao Usui tarafından bu tekniğin temelini oluşturan enerjinin kullanımı ile ilgili bilgiler tekrar derlenmiş, toparlanmış ve insanlığa sunulmuştur.
Reiki Japonca iki kelimeden oluşmuştur; Rei ve Ki. Rei; “evren, bizi kuşatan tüm bilgi”, Ki; “yaşam gücü içeren enerji” anlamındadır.

 

Reiki, kısaca “evrensel yaşam enerjisi” anlamına gelmektedir.
“Ki”nin anlamını biraz daha açarsak; yaşayan her şeyin içinde akmakta olan, aynı zamanda bizim kendi biyolojik hayat enerjimiz olan ve diğer her şeyde (cansız nesnelerde) hareket halinde bulunan ve tüm yaradılışın devamını sağlayan enerjidir. Doğumla birlikte varolan, gözle görülmeyen, ancak yaşam için gerekli olan bu enerji, bazı toplumlarda farklı kelimelerle ifade bulur.

 

Çinlilerde “Chi”, Hintlilerde “Prana”, Hawaiililerde “Ti”, Tasavvufta “Nefes, Can” olarak geçer.
Ana kaynağa bağlı ve asla tükenmeyen bir şarj gibi olan Reiki, özündeki yaşam enerjisini yönlendirip harekete geçirmenin bir yolu, bir tekniğidir. Kişi bu teknikle çalışırken, asla kendi “Ki” enerjisini (biyoenerjisini) kullanmaz. Sadece evrensel yaşam enerjisinin, Reiki’nin, kendisinden bir başkasına akmasına aracı olmaya niyet eder.
Herkes bu evrensel yaşam gücü enerjisi ile dünyaya gelmekte ve varlığını sürdürmektedir. Bedenimizdeki her bir organın ve her bir hücrenin birbirleriyle sağlıklı ve dengeli bir iletişimde olması için, yaşam enerjimizin, “Ki”nin, bedenimizde meridyen adı verilen kanallardan rahat akması gerekir. Eğer bu akış engellenirse, bedenin enerji dengesi bozulur ve beden sağlığını devam ettirmede zorlanır. İşte burada anlatılan kendi bedenimizdeki enerjinin, “Ki”nin, sinyal verdiğinde nasıl şarj edileceğidir.

 

Reiki tekniği ile yaşam enerjisinin bedende bütün hücrelere sağlıklı ve dengeli bir şekilde yayılması sağlanır. Reiki saf, sevgi dolu ve güçlü bir enerjidir. Düzenli yapılan Reiki enerji çalışmaları, bedenin kendisini yeniden dengeleyeceği ortamı oluşturmasını sağlar. Vücudu toksinlerden arındırır ve yaşam enerjisini düzene sokar. Böylece beden enerjisi dengelenir ve enerjisi dengelenen beden de sağlığı oluşturmaya başlar.
Evrende her şey, bedenimiz dahil her şey bir enerjidir. Düşünce ve duygularımız da enerjinin bir parçasıdır. Dolayısıyla Reiki enerji çalışmaları, bu düzeyleri de olumlu etkiler ve oluşabilecek dengesizlikleri engeller.
Reiki tekniği ile çalışmak, günlük hayatı etkileyen korku, endişe, üzüntü, stres, hayal kırıklığı, öfke ve benzeri tüm olumsuz duygusal süreçlerin şifa bulmasında önemli rol oynar.

 

Reiki, içerdiği bilinçle, kişiye asla zarar vermez, aksine her zaman ihtiyacına göre fayda sağlar. Örneğin, bir mide ağrısını desteklerken Reiki başka organları ve düzeyleri de şifalandırabilir. Uygulayıcının elleri ağrılı bölgede (mide) olmakla birlikte, eğer enerji ihtiyacı baş bölgesindeyse, enerji hem mideye, hem de başa yönelir. Bunların her ikisi de fiziksel düzeydedir. Eğer mide ağrısının kaynağı duygusalsa, stresten kaynaklanmışsa, zihinsel ya da ruhsal düzeylerdeyse, Reiki enerjisi burada da şifa verici etkisini gösterir. Reiki’yi alan kişinin başka bir rahatsızlığı varsa (belki de sinüziti vardır), Reiki enerjisi, alıcı belirtmemiş olsa bile, o bölgeye yönelerek yoğunlaşır ve etkisini gösterir.
Reiki, kişide şifanın oluşmasını tetikleyen ve bedenin kendisini onarmasına ortam hazırlayan bir enerji dengeleme tekniğidir.

 

Reiki’nin ne olduğundan başka, ne olmadığı da çok önemlidir.
Reiki asla alternatif bir tıp yöntemi değildir. Tıbbi müdahalelerin yerine geçmez. Eğer kişinin önemli bir sağlık sorunu varsa, tıp tedavisi ile birlikte Reiki uygulamalarını devam ettirmesi gerekir. Reiki uygulamaları, sadece tedaviyi tamamlayan bir yöntemdir. Tıp tedavilerinin olumsuz yan tesirlerini azaltmasının yanı sıra, tedavinin olumlu sonuçlarının gelişmesine de katkıda bulunur. Örneğin kemoterapide olumlu etkileri desteklerken, oluşabilecek yan etkilerin de azalmasına yardımcı olur.

 

Reiki’nin, asla hiçbir dinle, tarikat ve mezheple ya da dini bir görüşle ilgisi yoktur. Asla dinsel bir iddiada bulunmaz. Dinler üstü bir kavram olmadığı gibi, içeriğiyle hiçbir inanca da ters düşmez. Bugün dünyada milyonlarca insan, hangi dinden ya da mezhepten olursa olsun Reiki enerjisini kullanmaktadır.
Reiki bir inanç sistemi değildir. Dr. Usui’ye göre Reiki enerjisini almak için Reiki’ye inanmak gerekli değildir. Reiki’ye inanmayanlara ya da onun varlığını kabul etmeyenlere de Reiki uygulaması yapılabilir. Reiki ile bir neticeye ulaşmak için inanmaya değil, tekniği öğrenmeye ve uygulamaya ihtiyaç vardır.

Reiki, zihin kontrolü (hipnoz) ve masaj tekniği için de değildir.
Reiki, asla mistik ve mucizevî bir olay değildir.

 

REİKİ, BİR KİŞİYE veya BELLİ BİR GRUBA AİT DEĞİLDİR. Günümüze kadar ulaşan bilgilerden de, Dr. Usui’nin, bu tekniğin herkes tarafından özgürce kullanılmasını sağlayabilmek için, ulaşabildiği kadar çok insana ulaşarak Reiki’yi öğrettiği ve Reiki’nin tek bir kişide ya da grup içinde sahiplenilmesine izin vermediği anlaşılmaktadır.
Ve Reiki kimsenin özgür iradesine müdahale edecek şekilde çalışmaz. Reiki enerji uygulama çalışmalarını sürdüren herkes, çalışmalarına “o kişinin ve bütünün en yüksek hayrına olsun” diyerek başlar. Eğer kişinin iyileşmesi onun için hayırlıysa,

 

Reiki enerjisi bu süreci hızlandırarak o kişiye yardımcı olur. Ağır bir hastalık sonucu birisine Reiki enerji uygulaması yapıldığında, eğer kişi bu yaşama veda edecekse, kişi için hayırlı olan bu ise, yaşama veda edene kadarki zaman diliminde hastalığın bedende yarattığı acı, ağrı gibi etkiler her neler ise bunları en aza indirir, bu aşamayı rahat ve huzurlu tamamlamasına yardımcı olur.