Torus Kişisel Gelişim Merkezi
Burada Negatif Enerjilere Yer Yok

WhatsApp : +44 7404 336461

E-Posta : info@torusbioenerji.com

Nefs Nedir?

Bu yazımızda ilginç bir konuyu ele alacağız, çözümlenmesi imkansız gibi görünen ve herkes tarafından merak edilen bir konuyu;

nefs nedir?

Biz bu yazımızda her yazımızda olduğu gibi sizlere sadece olayların akışı hakkında bir görüntü vereceğiz, daha detaylı bilgiler sitemizin amacını aşar. Umarız bu çalışmalarımızın devamını ilahiyat fakülteleri veya imamlığı bir kariyer olarak belirleyen gençlerimiz ve büyüklerimiz getirir. Her zamanki gibi çalışmalarımızın kaynağı Kur’an-ı Kerim, genel mantık ve pozitif bilimler; sizlere hayırlı ve aydınlatıcı okumalar dileriz…

 

Ruh, beden ve nefs üçgeni

Konumuzun içeriğine girmeden bazı hususlara değinmekte yarar olduğunu düşünüyoruz;

1) Kur’an-ı Kerimde nefs kelimesi yazıyorsa, bunun türkçe çevriminde de “nefs” kelimesini kullanın. Eğer meal veya tefsir çalışmalarınızda nefs kelimesi yerine “can” veya “kişi” gibi kelimeler kullanırsanız olayın boyutunu saptırırsınız. İnsanlar Kur’anda geçen “nefs” kelimesi ile gerçektende “can” veya “ruh” kastedildiğine sanır. Kur’anda nefs olarak kastedilen şey ruhtan ve insan bedeninden çok farklı bir yaratık. Allah insan bedenini çamurdan yaratmış, henüz kurumamışken nefsin tohumunu içine yerleştirmiş ve nefs o toprağın içinde filizlenmiş, sonrası ruh gelmiş ve o bedeni canlandırmış. İnsan bedeni nefsinizi taşıyan bir vasıtadır, ruhta o bedeni canlı kılan güç, o arabanın motoru. nefste bu arabanın içinde yeryüzünü dolaşır, gezer ve hayatın tadını çıkarır, en azından çıkarmaya çalışır. İnsan ve ruh sadece bir vasıta olduğu için, hayatın tadını çıkaran nefs olduğu için, Allah Ayetlerinde hep nefsi kendisine muhatap alır, o yüzden her nefs ölümü tadacak denilir. İnsan bedenin diğer parçacıkları sadece birer emir kulu, onlar melekler gibi sorgudan muaf.

 

2) Kadınlar erkeğin tohumundan (nefs) yaratılmış, yani kadınlar erkeğin sayesinde ve erkek için var edilmiş, bu ilahi gerçeği gizlemeyin. Kadınlara şirin veya modern görünmek için Allahın Ayetlerini çarpıtmayın, o Ayetin ucu kime dokunacaksa dokunsun, Ayeti olduğu gibi açıklayın. Kız çocukları kocaların nefslerinden yaratıldı, oğlanlar ise annelerin nefsinden, eşleri olmayan kadınlar ise büyük annelerin nefslerinden (Nahl Süresi; 72).

 

3) Erkek ve kadın birbirinin düşmanıdır (Bakara Süresi; 36). Hz. Âdem, hava anamız ve şeytan birbirine düşman olarak yeryüzüne indirilir, bu düşmanlarımızın birisi yeryüzündeki iktidarınıza göz diker (kadın), diğeri ise öbür hayatınızdaki saadete (şeytan). Biri ile Allahu Teala iyi geçinmemizi ister, diğerinden ise uzak durmayı emreder. Kadınlara olan muhabbetinizi bu doğrultuda şekillendirirseniz bu sizin ve toplumsal düzen için en hayırlısı olacaktır!

 

Nefsi nasıl çözdük?

ilk önce nefs fiziki bir yapımı değilmi onu belirledik

nefs hakkında bir araştırma yapıyorsanız, ilk önce şunu belirlemelisiniz; nefs manevi birşeymi, soyut boyutta olan bir varlıkmı, yoksa insan gibi fiziki bir oluşummu. Araştırmalarımızın diğer boyutlarına geçmeden, ilk önce bunun tespitini yapmamız gerektiğine inandık ve Kur’an-ı Kerimi bu yönde inceledik. nefs hakkında Ayetleri okduğumuzda birşey dikkatimizi çekti; farklı Ayetlerde yoruma açık olmayacak netlikte kendi nefsinizden eşlerinizin yaratıldığını, tek bir nefsten yaratıldığınızı söyler. Hmm dedik; her hangi bir şeyden fiziki bir parça oluşabilmesi için kaynakta fiziki bir parça olması gerek! Bu bizlere nefsin fiziki boyutta bir oluşum olduğuna yönelik ilk ipuçlarını verdi. Örneğin; Kur’an-ı Kerim Âdem as’ın toprak ve sudan yaratıldığını anlatır, su ve toprak nasıl gözle görülür birer madde ise kadının oluşumuna sebep olan nefste gözle görülür bir madde olmalı! O, o zattır ki sizi bir tek nefsten yarattı, eşini de ondan yarattı ki gönlü buna ısınsın….!» (Araf Süresi, 189). Allah size kendi nefslerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hâla bâtıla inanıp Allah’ın nimetine nankörlükmü ediyorlar? (Nahl Süresi, 72). Artı şu süreleride gözden geçirmenizi tavsiye ederiz; (Rum Süresi, 21), (Yasin Süresi; 36), (Zümer Süresi, 6), (Şura Süresi; 11), (Nisa Süresi, 1).

 

nefs dünyevi zevkler ile ilgilenen bir nokta, bedende öyle bir nokta varmı?

nefs olayını çözebilmek için temel mantık doğrultusunda hareket ettik; ilk önce fiziki varlığını sorguladık sonrada işlevini. Fiziki varlığını Ayetler ile bir çözüme kavuşturduktan sonra İslam dini nefsi nasıl tanımlar ona bir göz attık. Nefsin vasıfları nedir ve İslam alimlerin bu konu hakkında görüşleri neler ve insan bedeninde bu vasıflara uyan fiziki bir nokta varmı, bunun üzerinde durduk. İslam dini, nefsi dünya nimetlerine düşkün ve bunları sınır tanımaksızın arzulayan bir şey olarak tanımlar. İnsan bedeninde dünyevi zevkler ile bağlantılı fiziki bir nokta varmı? Var, duyu organlarımız. Biz anca gözle gördüğümüzün, kulakla duyduğumuzun, burnumuz ile kokladığımızın, dilimiz ile tattığımızın ve dokunuşla hissettiğimizin varlığını bilir, bunu arzulayabiliriz. Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat (işçi) çoğaltma yarışından ibarettir….; … Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. (Hadid Süresi; 20). İslamın bize tarif ettiği nefs ile insan bedenindeki duyu organların tanımı birbiri ile örtüşmekte. Duyu organlarn merkezi neresi; beyin sapı! Duyu organlarınızdan aldığınız bütün veriler ilk önce beyin sapına gider, orada bir araya getirilir. Özetleyelim; ilk önce fiziki bir oluşum olması gerektiğine yönelik kanaat geliştirdik, sonrası nefsin özelliklerini taşıyan bir organımız varmı onu belirledik. Allahu Tealanın nefs olarak adlandırdığı şey, beyin sapı olabilirmi?

 

nefs kendisine doğru ve yanlışların ilham edildiği bir nokta, bedenimizde kendisine bir yükleme yapılan bir yer varmı?

Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene, Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki, (Şems Süresi; 7-8). Şems süresi nefse bir yükleme yapıldığı, yani doğru ve yanlışların kendisine ilham edildiğinden bahseder. İnsan bedeninde kendisine böyle bir yükleme yapılan yer varmı? Var, tahmin ediniz; evet, beyin sapı! Beyin sapı bu ilahi yükleme doğrultusunda kalp atışından nefes alışınıza kadar, bedeninizin iç dünyası ve ilkel hareketlerinizin (çocukların refleksleri) çalışmasını kontrol eder. Eğer nefs dediğimiz şey kendisine iyiliğin ve kötülüğün yüklendiği bir nokta ise, bedenimizde bu tarife uyan tek bir nokta var o da beyin sapı. Beyin sapın hem fiziki bir parça olması, hem belirli bir özgürlüğe sahip olması hemde duyu organları ile bağlantılı olması dolayı bu nokta Ayetlerin tarifine tam uyar. Bu bizde beyin sapını daha yakından incelememiz gerektiği kanaatini uyardı. Not: almanyada tıp fakültesinde anatomi bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştık, amerikada da 1.5 yıl nörofizyoloji alanında diplomat programına katılmıştık ama beyin sapına hiç bu boyuttan bakmamıştık; şu fotoğraflara baktığınızda sizde bu zamana kadar bu boyuttan bakmadığınıza emin olacaksınız.

 

nefs fiziki görünümü!

Beyin sapı, yani nefs

Beyin sapı iki bölümden oluşur; alt ve üst bölümü. Beyin sapın anatomisine baktığınızda anında bir şey gözünüze batıyor; alt bölümü erkeğin sperm, üst bölümü ise kadının yumurtalığı görünümünde. Akılda kendisini örtüyor! Sadece bu fotoğrafı inceleseniz bundan nice ilahi mesajlar çıkarabilirsiniz. Beyin sapın bu anatomik yapısını gördükten sonra, nefs olarak tabir edilen noktanın beyin sapı olması gerektiğine dair aklımızda hiç bir kuşku kalmadı. Bir ilginç detayı daha size aktaralım; yumurta olarak işaret ettiğimiz bölge beynin duygu merkezi (limbic brain- emotional or feeling brain), sperm görünümünde olan bölge ise beynin ilkel, kaba davranışlara sebep olan merkezi (reptilian brain- instinctual or dinosaur brain). Erkek ve kadını tarif edercesine, sizce bu tesadüf mü?

 

 

 

Nefs, yani beyin sapı alnınız hizasında beynin ortasında bulunur. Hadislerde bu noktaya işaret eder!

 

 

 

Nefs, erkek ve kadının cinsel organları görünümde

 

 

 

Hava anamızın yaratılışı

 

Hava anamızdaki nefsin yaratılışı şu şekilde gerçekleşmiş olabilirmi; Adem as’ın beyin sapından yani nefsinden bir parçacık alınır ve bu tohum hava anamızın cansız, henüz kurumaya tabi tutulmamış heykeline yerleştirilir. Bu heykel, toprak ve su karışımından olduğu için o tohum bir müddet sonra kök salmaya, filizlenmeye ve dallanmaya başlar (fotoğraf). nefs, yani beyin sapı o cansız heykelin her ucra köşesine kök salar ve o bedeni, ruh için hazır hale getirir. Kadınların ekilmeye hazır birer tarla olduğunu şu Ayettende çıkarabilirsiniz; “kadınlarınız, sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın ve kendiniz için ileriye hazırlık yapın…!” (Bakara Süresi, 223). Toprağa tohum ekilip bunun kök salması, bizlere kadındaki nefsin yaratılışını anlatır!

 

Not: bir erkekten bir parçacık alınır (nefs) ve kadının bedenine yerleştirilir. Kadının duyu organları bu şekilde var olur yani bir kadın bir erkeğin tohumu sayesinde benliğine kavuşur. Eşi olmayanlar ise büyük annelerin tohumundan var edilir. Kopyanın kopyasıda daha katı, kadınsal içgüdülerin daha ağır bastığı bir ruh haline sahip olur. Adem as ve hava anamız yaratıldıktan sonra kıyamete kadar bütün zürriyetleri var edilir (kalu bela- Araf Süresi; 172). Zürriyetleri yokluğa karışmadan öncede her bir kişinin bilgileri elektronik bir çipe yüklendiğini düşünün. O kişinin yeryüzünde doğma vaktiği geldiği anda o elektronik bilgiler ana rahminde o embriyo’ya yüklenir ve o nefs kalu bela sonrası, o bilgiler doğrultusunda yeryüzünde tekrar var edilir.

 

Not: aklımıza tabiki bu konuda bir çok soru düşer, bunların en önemlisi; bir kaç defa evlenen kadınlardaki durum nedir, bu kadınlar hangi eşlerinin nefsinden yaratıldı? Burada baz olarak imam nikahımı yoksa resmi nikahmı alınır yoksa ilk eşmi yoksa bekaretmi bu konuda belirleyici olur? Bu konuda bazı fikirlerimiz var ama emin olmadığımız birşeyi burada sizle paylaşmak istemiyoruz. Birazda sizlerin bu konularda kafa yormanız daha sağlıklı olur diye düşünüyoruz. Evli kadınların nefsi eşlerinden var edildiği için, evlenecek olan her kadının kısmeti yaratıldığı ilk anda belli olur. Büyüklerinizde bundan dolayı kısmetinizin yazılı olduğu, bunun değişmeyeceği ve bir gün mutlaka karşınıza çıkacağını söyler.

 

Nefsin gerçek yüzü, ilk yaratılıştaki hali

 

 

Nefs bu! Ne kadar ilginçtir ki, nefs kendisini çok beğenir ama çıplak gözle kendisine baktığınızda çok ürpertici ve çok çirkin bir görünüme sahip. Onu güzel kılan onun örtüsüdür yani bedeninizin et ve kemiği. Nefsin görünümü ve bunun et/ kemik ile bürünmesi bize aynı zamanda örtünmenin önemini aktarıyor olabilirmi yani Allahın nefsi insan bedeni ile örtmüş olması bizlere nasıl çirkinliklerden korunabiliriz onun yolunu gösteriyor olabilirmi?

 

Nefs hakkında bu zamana kadar yapılmış yorumlar

Geçmişte nefs hakkında bir çok yorumlar yapıldı çizildi, mahşere gününe kadarda yapılmaya devam edilecek. Biz ve onlar arasındaki fark ne? Biz bilgilerimizi ilme dayandırıyoruz onlar ise inanca, zanna. Onların yorumları ehli kehf hakkında yapılan tahminlere benzer, tahminler hakkında da Allah buyururki; (İnsanların kimi:) «Onlar üç kişidir; dördüncüleri de köpekleridir» diyecekler; yine: «Beş kişidir; altıncıları köpekleridir» diyecekler. (Bunlar) bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir. (Kimileri de:) «Onlar yedi kişidir; sekizincisi köpekleridir» derler. De ki: Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Öyle ise Ashâb-ı Kehf hakkında, delillerin açık olması haricinde bir münakaşaya girişme ve onlar hakkında (ileri geri konuşan) kimselerin hiçbirinden malumat isteme.” (Kehf Süresi, 22)

 

Araştırmaların devamını siz getirin!

Çözümlenmesi gereken daha çok sorular var, bu bilgiler çalışmalarınızın başlangıç noktası olsun, umarız gerisini sizler getirirsiniz. Ancak bu tür çalışmalar insan fizyolojisi hakkında detaylı bilgilere sahip olmanızı şart koşar, o yüzden lütfen kendinizi çok iyi geliştirin. Eğer İslam alime olma yolunda emek sarfediyorsanız, yüzyıllardır anlatılan masalları okuyarak değil farklı bilim dallarında kendinizi geliştirerek bu yolda ilerlemelisiniz. Yani günlerinizi sadece hadis, meal ve tefsir ile geçirmeyin, günlerinize fizik, kimya ve biyoloji bilim dallarınıda ekleyin. Unutmayınız, kim çok konuşur ve az üretir; tarihçiler ve felsefeciler. Siz eğer günlerinizi kolay yolda geçirirseniz, bir yüz yıl daha ümmete masallar anlatmaya devam edersiniz. Bunları araştırmak her babayiğidin harcı değil ama biz bu babayiğitlerin var olduğuna inanıyoruz, artı zor olanı bizler hallettik gerisinde zorluk çekmemelisiniz. Biz bu çalışmaları bir hobi olarak yapıyoruz, biz kendimizi bir yol gösterici, bir uyarıcı olarak görüyoruz; bu çalışmaların devamını İslam dini hocası olmak isteyenlerin ve olanların getirmesini daha sağlıklı ve hayırlı olacağını düşünüyor ve diliyoruz.